Barevné noty

Barevné noty

Nastavení barvy hlaviček v Musescore

Nastavení barvy je možné provádět po jednotlivých notových hlavičkách nebo hromadně pomocí specializovaného pluginu. Zaměřím se na druhou možnost.
Nejprve trocha teorie. Plug-iny jsou speciální malé programy, které doplňují funkce notačního programu. Jejich autoři jsou obvykle zkušení programátoři a hudebníci zároveň. V Musescore se tyto pluginy nazývají moduly. Jeden z nich se jmenuje colornote a umožňuje jednoduše a rychle nabarvit notové hlavičky.
Nejprve je nutné tento modul aktivovat – to bude první krok návodu. Poté jej bude možné použít a případně také nastavit, aby umožňoval barvit notové hlavičky dle jiného schématu – to bude náplní druhého a třetího kroku návodu.

1. krok – aktivace modulu colornotes.

V menu Moduly > Správce přídavných modulů … zakřížkujeme rámeček u modulu colornotes. Navíc, v pravé části okna vidíme v poli Cesta: umístění souboru modulu. Tu budeme potřebovat ve třetím kroku návodu, kdy se pokusíme změnit barevné schéma.

2. krok – použití modulu colornotes.

Poté vybereme tento modul z menu Moduly > Notes > Color Notes.
A noty jsou vybarveny.

3. krok – změna nastavení barevného schématu modulu.

  1. Moduly jsou (jak bylo řečeno výše) malé prográmky – jsou tedy uložené do podoby souboru. V našem případě musíme otevřít soubor colornotes.qml. Ten se nachází ve složce viz Cesta (1. krok). Doporučuji tento soubor nejprve kopírovat a přejmenovat např. colornotes2.qml.
  2. Poté soubor colornotes2.qml otevřeme ve specializovaném programu. Já používám program Coda2, ale existuje jich celá řada a mnohé z nich jsou nabízeny zdarma, např. PSPad. V horní části souboru najdeme tento skript:
  3. Každá barva pro danou notovou výšku je zde definována jako zvláštní kód. Např. pro notu c: #e21c48. Jedná se o značení barvy dle systému RGB – poměr tří barev. Tento systém ukládá příslušnou barvu do speciálního kódu, který začíná symbolem hashtagu # (Pravý ALT+X) a šest následujících znaků (znaky šestnáctkové soustavy). Vytvořit tento kód není nijak složité, ale využijte k tomu např. www stránku https://www.w3schools.com/colors/colors_rgb.asp kde i můžete namíchat vlastní barvu a v pravé části aplikace se vám zobrazí daný rgb kód (začíná symbolem #). Ten se zkopíruje a vloží na místo původního kódu do souboru colornotes2.qml. Tak můžeme nastavit libovolné barevné schéma pro každou notovou výšku.
  4. Následuje uložení souboru a opakování postupu od kroku 1.

Pozor – při změně barevného schématu s souboru modulu colornotes.qml je třeba restartovat Musescore.