PROČ?
PROČ TAKTO?
AUTOR PROJEKTU
CO NABÍZÍME
Proč? 01

Proč?

Objektivní informace o hudební technologii v pedagogice

Hudební technologie v pedagogice je dominantní téma, o kterém se mluví a ve kterém nalézají shodu tvůrci technologií, jejich prodejci i koncoví uživatelé. Obvykle se dozvídáme pouze pozitivní chvály při integraci této technologie do vzdělávacího procesu. Tento web si klade za cíl objektivně posuzovat vše, co do hudební pedagogiky přichází ze světa byznysu. Ne vše je pravda a ne každá pravda je prezentována. Cílem je, aby při modernizaci hudebně pedagogické metodologie nebylo s vodou vylité i dítě.

Proč takto? 02

Proč takto?

O moderní technologii moderním způsobem

Existuje mnoho serverů, kde je možné prezentovat myšlenky a kritické komentáře. Avšak mnohé z nich vlastní státní organizace a instituce. Ty předkládají kritéria, která je nutné dodržovat v případě prezentace. Tento web je soukromý a nezávislý na institucionální politice. Autoři se tak nemusí bát, že když budou kritizovat inkluzi, projekty, rozhodnutí nadřízených aj., nebude jejich článek vydán. Důležitá je vyváženost a objektivita předložených údajů. Na tomto webu nespolupracují prodejci a distributoři – není zde reklama a prezentace produktů. Jakmile se objeví nový produkt – bude vždy zvažován pouze ze strany praktického využití v hudební pedagogice.

Autor projektu 03

Autor projektu

Mgr. Martin Grobár, Ph.D.

V současné době pracuje na Základní škole Jabloňová v Liberci, kde vyučuje kolektivní hudební výchovu na prvním a druhém stupni, je pomocným sbormistrem dětského sboru Carola a Karolka, je členem lektorského týmu Letních dílen hudební výchovy, je členem poradního týmu, který se zabývá otázkou reformy a oživení školských kurikulárních dokumentů. V pedagogické praxi je od roku 2003, se zkušeností práce hudebního pedagoga na sedmi školských institucí různého typu (ZŠ Benita Juareze, Praha; CH ZUŠ Harmonie, Praha; ZŠ Boženy Němcové, Litoměřice; ZŠ Liběšice; ZŠ TGM, Blansko; SZUŠ Blansko aj.). Jako externím pedagog vyučoval na Ped.F. UK v Praze předmět Didaktika v době moderních médií.

Co nabízíme

Web modernihv.cz slouží učitelům, kteří to myslí s technologií vážně

NOTACE

Notační programy nabízí možnosti rychlé a efektivní přípravy hudebních pedagogů a nadaným žákům pomáhají rozvíjet kompoziční kreativitu.

DAW

Program pro kreativní tvorbu s hudebním materiálem. Základ každého hudebního producenta i hudebního pedagoga.

PREZENTACE

Prezentace nemusí být nudná a formální. Technologie ji dovede oživit a upoutat pozornost.

NOVINKY

Co se děje na poli hudební technologie? O jakých trendech se mluví? Kritické hodnocení dopadů a efektů aktuálního dění.

NÁVODY

Návody jsou tvořené na základně praktických dotazů a potřeb hudebních učitelů. Pro učitele je tvoří učitelé.

KURZY

Systematická výuka osvojování ovládání příslušné technologie je nabízena formou kurzů, které jsou vytvářeny s ohledem na metodiku a didaktiku hudební výchovy.