Jako mladý jsem s sebou často brával na výlety skautský zpěvník, který obsahoval pouze texty písní. Nad některými slabikami byly uvedeny akordické značky a podle nich se hrálo. Na malý formát se tak vlezlo více písní, než kdyby by tento zápis doplněn melodickou linkou. Když melodii známe – akordické značky obvykle postačují.

Je s podivem, že ještě dnes pro tvorbu tohoto cestovního formátu zpěvníku, někteří používají textový editor. Jako, … jde to, ale efektivní práce to není. V případě, že tento způsob nechcete opouštět, tak nečtěte dále a vyslechněte pouze jedno doporučení – používejte proporcionální písmo (Courier, Monatype, aj.)

Tak a nyní se můžeme pustit do malého seznámení s jazykem Chordpro. Jak to myslím, když pro označení Chordpro používám slovo jazyk? Jedná se skutečně o počítačový jazyk, kterého se ale nemusíte vůbec bát. Byl vytvořen roku 1992 Martinem Leclercem a Mario Dorionem, jak je uvedeno na stránkách projektu. Autoři si kladli za cíl zjednodušit tvorbu speciálního notového formátu, o kterém je řeč. V anglickém jazyce se pro něj používá označení Lead Sheet (čti líd šít). Již tedy víte, jaké heslo použít při vyhledávání nějakého notového materiálu. V českém jazyce žádné označení nemáme, takže si musíme vystačit s označením „text s akordy“. Existuje ale poměrně mnoho stránek, které nabízejí tento formát (midisoubory.cz, supermusic.cz, pisnicky-akordy.cz aj.) ale často čekejte nějakou nedokonalost v podobě špatně uvedeného akordu, chybějících akordů nebo chybu v textu. Nejlepší cestou je vyrobit si tento materiál sami.

Z jistých důvodů mám poměrně problém označit tento formát termínem noty – noty se zde nevyskytují. Ale na druhou stranu i akordické značky jsou svým způsobem notový zápis harmonické funkce, takže bod pro. Nevím – hledám vhodný termín – můžete navrhovat. Vítěz dostane možnost okopírovat si můj skautský zpěvník.

Asi nejlépe pochopíme, co to je Chordpro tak, že si vyzkoušíme vytvořit torzo jednoho materiálu. Bude jím např. lidový píseň Vyletěla holubička.

Základní dovednosti

 1. Jako první zapíšeme text (třeba i do Wordu):
Vyletěla holubička ze skály, ze skály,
probudila modré oči ze spaní,
probudila modré oči ze spaní.
 1. Poté před slabiku Vy- zapíšeme toto: [D] písmeno dé v hranatých závorkách. Zápis bude vypadat následovně:
[D]Vyletěla holubička ze skály, ze skály,
probudila modré oči ze spaní,
probudila modré oči ze spaní.
 1. Před další slabiky zapíšeme další velká písmena do hranatých závorek podle návodu:
[D]Vyletěla [A]holubička [Bm]ze ská[F#m]ly, [G]ze ská[D]ly,
[Em]probu[A7]dila [D]modré [Bm]oči [G]ze [A7]spa[D]ní,[B7]
[Em]probu[A7]dila [D]modré [Bm]oči [G6]ze [A7]spa[D]ní.
 1. Pak tento text okopírujeme (CTRL+A; CTRL+C)
 1. Otevřeme stránky http://ukegeeks.com/songeditor a v pravém, hnědém, rámečku smažeme původní text a nahradíme jej zkopírovaným textem (CTRL+V)

Nyní

 1. Nyní klikněte na modré tlačítko Update. Na levé straně stránky se zobrazí příslušný výsledek. Ten můžeme dále upravovat, ale to si necháme až na konec.

Vzhled nadevše

Nyní doplníme do kódu další části:

{title: Vyletěla holubička}
{artist: Lidová}
{tempo: 100}

{comment: 1. sloka}
[D]Vyletěla [A]holubička [Bm]ze ská[F#m]ly, [G]ze ská[D]ly,
[Em]probu[A7]dila [D]modré [Bm]oči [G]ze [A7]spa[D]ní,[B7]
[Em]probu[A7]dila [D]modré [Bm]oči [G6]ze [A7]spa[D]ní.

{start_of_chorus}
{comment: Refrén}
Kdyby tato píseň měla refrén, 
byl by zde.
{end_of_chorus}

Text přepište a klikněte opětovně na tlačítko Update. Zápis se automaticky přeloží do příslušného formátu, avšak můžeme být ještě docela nespokojeni.

Z menu klikněte postupně na tyto funkce:

 • Appearance > Reference diagrams on left > Don’t show
 • Appearance > Normal colors (white paper) > Just Black
 • Options > Width US Letter (8.5 x 11 in) > A4 (21 x 29.7 cm)

Poté již můžeme být spokojeni a přistoupíme k tisku (CTRL+P).

Jak psát speciální znaky

Pravděpodobně budete někteří tápat v zápise příslušných speciálních znaků:

 • [] hranaté závorky – pravý AltGr+F ; AltGr+G
 • {} složené závorky – pravý AltGr+B ; AltGr+N
 • _ podtržítko – SHIFT+pomlčka
 • # hešteg – pravý AltGr+X

Vysvětlení všeho

 • Akord se zapisuje vždy do hranatých závorek.
 • Akord se zapisuje vždy před příslušnou slabiku, nad kterou má být zobrazen.
 • Akord s křížkem se doplní znakem # a s béčkem b.
 • Doporučuji používat namísto H označení B.
 • Pro označení slok se používá heslo {start_of_verse: Verse 1}, ale obvykle vidíme funkční příkaz pro komentář: {comment: Verse 1}. Je vhodné oba příkazy kombinovat:
{start_of_verse}
{comment: Verse 1}
..... text sloky .....
{end_of_verse}

Kam dál

Chordpro představuje jazyk, který v současné době integrovalo mnoho programů. Ty si můžete stáhnout a při další tvorobě tak využívat mnohem sofistikovanější prostředí s dalšími funkcemi. Já využívám často SongHub, ale jsou k dispozici další. Stačí vyhledat software chord pro. Např. ChordPro Buddy, BandDEK Editor, atd.

Tvůrci jazyka doporučují SongSheet Generator. Program je vyvíjen a nabízen zdarma pro všechny dominantní platformy.

Dejme to žákům

Co by se stalo, kdybychom dali tento program žákům? Dokázali by vytvořit byť jen jednoduchý zápis? Bavilo by je to? Pro jaký typ žáků by tento program byl přínosem? Tyto a mnohé další otázky si budeme klást ve chvíli, kdy budeme zvažovat nasazení programu do pedagogického procesu a umožníme s touto technologií pracovat žákům. Výsledky budou pravděpodobně různorodé. Rozhodně se toho ale nemusíme bát. Mimoto – příslušný formát jazyka rozvíjí i obecné programátorské dovednosti. Stejným způsobem se zapisuje také v jazyce HTML nebo CSS aj. Je tedy možné tento program propojit s výukou informatiky. A výsledek si můžeme zazpívat v hodině hudební výchovy, případně vytvořit zpěvník třídy, který se pak bude brát na třídní výlety atd. Využití je různé – tvořivosti se meze nekladou. Dejme to žákům není otázka – to je výzva.