Novoroční Polka

art pattern texture abstract

Každoročně se v úvodu kalendářního roku odehrává sledovaná kulturní událost v režii Vídeňských filharmoniků. Slavnostní novoročního koncert prezentuje hudbu rodiny Staussů, je realizován od roku…

Mikuláš

Na druhém stupni je poměrně těžké chopit se tématu sv. Mikuláše. Není dostatek pěveckého literatury a předkládat vyčpělé dětské popěvky, tu lidové a tu umělé…

Programujeme hudbu III. Sonic Pi

Poslední díl nás seznámí s programovatelným prostředím, pomocí kterého bude možné tvořit hudbu. Vybral jsem projekt Sonic-Pi, který je relativně jednoduchý a v současné době…

Programujeme hudbu I.

A začnu rovnou zhurta: rušení hudební výchovy na druhých stupních základních škol je ukázkou nekompetentnosti ředitelů příslušných škol a institucí. K sepsání tohoto výroku, stejně…

Sekvencer

Robert Guerin ve své knize Velká kniha MIDI – Standardy, Hardware, Software (ComputerPress 2004) popisuje sekvencer těmito slovy: „Na začátek bych chtěl předeslat, že se…

Learning Music

Společnost Ableton připravila pro všechny zájemce online kurz, zaměřený na poznání základních aspektů hudební produkce za pomocí moderních prostředků. Je zcela pochopitelné, že nestačí absolvovat…

Zvuková syntéza

Hudba elektrofonická, tape music, sónická, nebo témbrová hudba – to je jen ústřižek hudební stylovosti druhé půli minulého století. Když zabrouzdáme do hudby populární –…

Sluchohry

Škola hrou – ano, ale zase platí, že by se nemělo ze školy dělat hřiště. Sluchohry představují projekt e-learningové aplikace, která si klade za cíl…

Groove Pizza

Termínem groove popisujeme především náladu, která vychází primárně z rytmu. Ta však nemusí být nutně tvořena pouze bicími nástroji, nýbrž je možné ji realizovat i…

Blob Opera

Čtyři hlasy, (soprán, alt, tenor a bas), čtyři barevné protáhlé balónky a celkový dojem operního přednesu – to je webová aplikace Blob Opera. Projekt vytváří…

Noty – nový přístup?

A zadělávám si na problém. Jednak, v předloženém materiálu kompletně bourám stávající normy české terminologie hudební nauky, která se formovala od počátku svého vzniku až…

Když nemůžeme zpívat 7

Tentokrát jsem připravil melodramatickou aktivitu na motivy části Baba Jaga, musorgského Obrázků z výstavy. Doplnil jsem mluvní text, který mohou žáci okořenit špetkou dramatizace a…

Piano Roll

Nové způsoby zobrazování zvuku vznikají díky technologii. Piano roll představuje jeden z těchto způsobů, se kterým se potkáme skoro ve všech hudebně produkčních programech. Své místo nalezl ale také v herním průmyslu se zaměřením na hudební hry (např. GuitarHero).