A zadělávám si na problém. Jednak, v předloženém materiálu kompletně bourám stávající normy české terminologie hudební nauky, která se formovala od počátku svého vzniku až do nynější doby. Ale navazuji také na některé trendy, které se poslední dobou objevují v hudební pedagogice a reagují na rozvoj hudební technologie, rozšiřování elementárního hudebního instrumentáře a činností, které jsou s tím spojené.

Hudební nauka se dnes vyučuje ve světě globalizovaném, neuzavřeném před hudební praxí jiných národů a didaktických přístupů. V tomto světě hledá naše hudební pedagogika své místo a domnívám se, že světu máme co nabídnout. Co však neobstojí, je naše pojetí hudební teorie a terminologie. Především v nauce poznávání jmen not vidím prostor ke zvážení. Svět se pravděpodobně nepřikloní k našemu há, stejně jako my se pravděpodobně nepřikloníme k přejmenování rumba koulí na maracas. Něco máme velmi dobře zakotvené a také logicky obhajitelné, ale názvosloví a nauku pojmenování not ne.

Není cílem tohoto článku představovat argumentaci pro a proti – to lze s jistou dávkou skepse přenechat do nějaké podoby článku v odborném tisku. Skepse vychází z toho, že tyto časopisy již dávno nečtou ti, kteří by měli a pro které by měly být připravované. Zaměřím se na praktické představení přístupu, který předkládám ke zvážení. Přístupu, který jsem se pokoušel realizovat posledních několik let na více školách a tu a tam se setkal s přijetím. Nikoli kolegů, ale dětí a rodičů. Tento přístup přináší do poznávání not hru a zároveň se nezbavuje biflovacího přístupu, který je dnes tak trochu na seznamu alternativně-pedagogických vulgarit.

Předkládám tyto materiály: Hudební abeceda, Náramek, Výtah a Krokovačka.

Hudební abeceda

Pod tímto termínem si představíme nejčastěji stupnici C dur. Předkládám pojetí, které vychází z principu jazykové syntaxe, ve které se nejprve naučíme základní stavební kameny – písmena – a poté z nich skládáme vyšší stavebné útvary. Namísto slov budeme pokračovat k řadám a poté k nejvyšší logické úrovni, ke stupnici. Proto je má hudební abeceda následující:

ABCEDFG

Ano, druhé písmeno je B. Navrhuji tedy zvážit, zda chceme zůstávat ve světě terminologicky osamoceni s naším germánským há. Mnoho argumentů mohu předložit k obhajobě písmene B jako druhému písmenu abecedy, ale nechť začne debata – nikoli kategorická stanoviska. Můj návrh je tímto předložen k debatě. Přál bych si pouze, aby byla kultivovaná, akademická a relevantní k současným potřebám.

S touto abecedou si děti hrají. Cílem těchto her je, aby si osvojili čtení abecedy v různých logických situacích – nahoru, zpět, na přeskáčku atd. K tomu slouží hra krokovaná.

Krokovačka

Termínem krok mě v představení světu předstihla autorka Klavihrátek, Iva Oplištilová a Zuzana Hančilová. Ve své hudebně naučné sérii představili ještě termín skok, který jsem přijal, protože se mi zdá krásnější, než mnou předložený dvojkrok – uznejte sami 🙂

Pravidla hry jsou jednoduchá. Do prázdných rámečků zapisují žáci písmeno podle vzdálenosti od sousedního písmene. Vzdálenosti jsou dvojího druhu, jak jsem naznačil výše, a to krok a skok. Ve svých materiálech používám symbol šipky a dvojšipky. Na příkladu si ukážeme jak to funguje.

První písmeno je A. Vedle něj je jedna šipka nahoru. Do dalšího políčka tedy zapíšeme písmeno B, protože to je první ve směru „nahoru“. Pak se objeví dvě šipky nahoru. Do dalšího pole tedy zapíšeme písmeno D, protože musíme v hudební abecedě udělat dva kroky nahoru.

Protože dětem dělá problém transformovat směry nahoru / dolů s vpravo / vlevo, připravil jsem jim dvě pomůcky: výtah a náramek.

Výtah a Náramek

Výtah pomáhá dětem v orientaci v hudební abecedě. Díky této pomůcce mohou jednoznačně jezdit prstíkem nahoru nebo dolů a vyplňovat tak poznávací cvičení. Náramek je varianta pro fintilky. Mohou si vybarvit vlastními barvami (více níže), nebo v případě barevného tisku je možné náramky dětem připravit. Náramek zobrazuje a zprostředkuje nekonečnou abecedu, která jim pomůže pochopit pravidlo opakování sedmi písmen pořád dokola.

Obě pomůcky jsou pouze nástrojem na co nejrychlejší pochopení logiky používání hudební abecedy v prostoru nahoru / dolů. Pakliže toto žáci pochopí, můžeme přistoupit na další hru, kterou jsou korálky, ale o tom až v dalších dílech.

Barevné schéma

I když by se mohlo zdát, že v mém barevném schématu kopíruji systém Boomwhackers, není tomu tak (i když …). Jako učitel fyziky vycházím především z barevného spektra viditelného elektromagnetického záření. To, že je to podobné autorskému a licencovanému systému BW, je čistá náhoda. Na druhou stranu se nám tato náhoda docela hodí do komína, protože díky tomu můžeme bezděčně vychovávat děti v tomto schématu, ze kterého budou těžit i další metodické pokyny pro práci s BW.

Materiály