Do programového vybavení ideálního počítače hudebního pedagoga patří kromě velké řady specializovaných hudebních programů také grafické programy. Vycházím z předpokladu, že drtivá většina času, kterou učitel HV tráví přípravou, je věnována tvorbě materiálů typu partitura, pracovní list, hudební ukázky, doprovody aj. A právě na pracovní list se nyní zaměřím více.

Pracovní list vs. učebnice

Rovnou musím podotknout, že jsem pro pracovní listy. Z mnoha důvodů. Pravděpodobně tím nejvýznamnějším je skutečnost, že obsah pracovního listu mohu svobodně tvořit a upravovat dle specifických potřeb daného kolektivu dětí. Ucelené řady pracovních listů, stejně jako kapitol v učebnicích, pro mě představují příliš úzký mantinel, ze kterého nemohu vystoupit, když cítím tuto potřebu. Učebnice dávají materiál, metodiku, zpracování a určitý plán, kterého je třeba se držet. Tvorba vlastních pracovních listů nabízí svobodu a dostatek prostoru pro rozvoj vlastních dovedností, vede učitele k prohlubování a upevňování schopnosti hlubší rozvahy nad tvorbou a zpracováním úkolů a činností.

Co je v pracovním listu

Pracovní list do hudební výchovy neobsahuje pouze text. Svůj prostor má mít dostatek obrazového materiálu, ale také notového obsahu, zvýrazněných informací, zajímavostí, soutěží a kvízů, odkazů na další studium, doporučení poslechu, návodů na aktivitu aj. Obsah pracovního listu je třeba přizpůsobovat kolektivu dětí, který spadá pod učební praxi daného učitele. Vyvstává tedy otázka, zda se dá pracovní list sdílet? Ano, ale pouze za určitých podmínek a situací. Lze si jen těžko představit sdílení pracovního list učitele, který koná svou praxi na škole s rozšířenou výukou HV s učitelem, který svou praxi vykonává na škole s rozšířenou výukou tělocviku. Na první škole mají vybavenou hudebnu maximálně aktuálním inventářem, zato v druhé škole budou sdílet hudebnu s výukou německého jazyka. Příkladů by bylo více.

Před přemýšlením, který program pro tvorbu pracovního listu upřednostnit, bylo by vhodné zamyslet se, jaký obsah a jaké činnosti budu s pracovním listem realizovat. Pro jednoduché úkoly a činnosti práce s textem (kterým se spíše budeme vyhýbat) postačí obyčejný Word. Jakmile ale budeme chtít pracovat s fotkami, notami, popisnými objekty a jinými prvkami, bude třeba zvažovat jiné nástroje.

Inkscape

Svobodný a zdarma stažitelný program zaměřující se na vektorovou grafiku. Do projektu umožňuje vložit velkou paletu formátů pdf, svg, jpg, png aj. Práce v něm vyžaduje určité osvojení specifických postupů, ale komunita kolem tohoto programu je široká a prakticky neexistuje nic, na co bych nenašel návod nebo radu. Mnoho uživatelů sdílí na Youtube návody a postupy pro tvorbu různého typu grafiky.

Velká nevýhoda programu je určitá nespolehlivost v případě dalších verzí a upgrade. Co funguje v jedné verzi, v další již fungovat nemusí. Efekt demotivace v případě spadnutí programu uprostřed rozdělané práce netřeba představovat. Když ale najdete vhodnou verzi, se kterou se spřátelíte, nemusíte dále upgradovat a ponechte si ji pro další verzi.

Zvláště obdivuji funkci automatické transformace jednobarevného prvku bitmapové grafiky do vektoru. Velmi rychle tak lze vytvořit omalovánku, vektorové zakreslení noty, klíče a jiných prvků, aniž bychom museli složitě definovat body bezierovy křivky.

Již méně spolehlivý je Inkscape v práci s bitmapovou grafikou. Jistě, opáčí zastánci programu, Inkscape je přece program pro úpravu vektorové grafiky, ale v současné době jsou všechny ostatní programy připraveny realizovat i minimální editační funkce pro práci s bitmapem. Poslední vývoj programu se snaží právě tuto skutečnost doplnit.

Další nevýhoda představuje v absenci logického obtékání textu. Obrázek nebo jiný prvek je možné nechat textem obtékat, avšak rámeček je nutné ručně definovat – to je již zastaralý koncept a doufám, že v dalších verzích bude toto vylepšeno.

Affinity Designer

Patří do rodiny zajímavých, multiplatformních, grafických programů jako Affinity Photo a Affinity Publisher. Program se snaží konkurovat oblíbenému (leč drahému) Adobe a do značné míry se mu to daří. Minimálně cenovou politikou zcela určitě.

Program je zaměřený na úpravu vektorové grafiky, ale přesahuje také do bitmapové oblasti. Vyniká především šíří a variabilitou funkcí výhodných pro tvorbu různého grafického stylu. Velmi rychle se s ním lze naučit pracovat i díky široké podpoře video návodů.

Velký klad je v tvorbě izometrické grafiky, ale také v práci s importovanou svg a pdf grafikou. Oceňuji práci s textem – je velmi rychlá a funkční. Avšak i zde chybí automatické obtékání textového rámečku.

Nejlepší výsledky lze dosáhnout při kombinaci všech tří programů. Affinity se zaměřuje také na použití tabletů. Nabízí zvláštní variantu grafického programu právě pro tablety. Ten jsem neměl možnost vyzkoušet, ale dle referencí je velmi úspěšný a svým způsobem definuje standard této platformy.

Koupí a časovou investicí do osvojení příslušných kompetencí pro práci s tímto programem získáte mnoho výhod při práci na tvorbě pracovních listů. Je to můj oblíbený program, který funguje dle očekávání. Je stále ve vývoji a každým krokem dovede víc a víc.

Pages

Nemohu být zcela korektní a nezůstanu pouze u multiplatformních řešeních. Někdy se nenajde alternativa, která by uspokojila všechny operační systémy, což je případ interního textového editoru systému firmy Apple. Tento program tedy nemůžete používat pokud nevlastníte počítač Apple. Avšak pokud jej vlastníte, je jeho součástí zcela zdarma a v plné verzi.

Pages je, spíše než textový editor, grafické DTP pracoviště. Velmi rychle se do něj vkládají grafické objekty formou přetažení nebo výběrem z velké interní banky symbolů a tvarů (která se neustále rozšiřuje). Funguje v něm plná práce s rámečky, jako v DTP programech – text se přelévá do dalšího rámečku, funguje automatické obtékání textu, nabízí se široká paleta nastavení vlastností textových objektů aj. To samé platí pro fotografie a jinou grafiku. Velmi rychle je možné použít alfa kanál a zprůhlednit tak bílou barvu, oříznout obrázek, aj.

S programem se pracuje velmi rychle a efektivně a kdyby nebylo třeba potřeby sdílení pracovních listů s ostatními, pracoval bych pouze v tomto programu. Při přemýšlení, zda si jako hudební profesionálové, budete pořizovat drahý počítač Mac, zvažte právě tuto aplikaci, která je velmi zásadní a pokud mohu doporučit – rozhodně a bez obav to tak činím.

Ostatní

Existuje celá řada dalších programů od Malování, Gimp, Pixelmator, Adobe aj., které se zaměřují na grafiku. Vyzkoušel jsem ty, o nichž jsem mluvil a krátce je představil. V některých dalších materiálech ukazuji, jak jsem je využil ve své praxi nebo ve fázi přípravy na vyučování – a právě pro tvorbu pracovních listů.

Pracovní list vytvořený pro žáky hudební nauky v programu Affinity Designer (před dalšími úpravami).