Výuka čtení not je komplikovaná z několika hledisek. Především z důvodu velkého nároku na trpělivost, soustředění a píli. Řekněme si na rovinu, že těmito vlastnostmi mladý muzikanti většinou neoplývají – tyto vlastnosti se rýsují v průběhu celého rozvoje osobnosti člověka.

Pro motivaci žáků k této činnosti, které je neoddiskutovatelnou skutečností učebního obsahu výuky hudební nauky na základních uměleckých školách, jsem vytvořil speciální pracovní list. Vlastně se jedná o hru pro dva hráče. Ti sedí proti sobě a uprostřed nich je položen pracovní list, na kterém je zobrazena v prostředku notová osnova. Noty na této osnově jsou čteny oběma soutěžícími společně a výsledek je zapisován do spodní části papíru – každý má svou polovinu. Je to jednoduchá hra, která pomáhá motivovat výuku, nebo opakování ve čtení not.

Spodní část papíru obsahuje v obou částí proužek se správnými odpověďmi. Tu je možné ohnout a v případě, že jeden z žáků oznámí vyplnění poznávačky – položí tužku a je první. Druhý žák mu po otočení proužku zkontroluje správnost odpovědí a určí, kolika chyb se dopustil. Za každou chybu se soupeřovi odpouští jedna nedopsaná nota. Vítězem se stává ten, kdo získal nejvíce správných odpovědí – nutně to nemusí být ten, kdo jako první zapsal všechny noty.

Jako příklad uvádím dva pracovní listy. Vyrobil jsem je v programu Affinity a Sibelius. V notačním programu vytvořím notové zadání testu, exportuji jako .svg a vložím do Affinity Designer. Zde pak rozmístím ostatní prvky jako čáry a texty. Příslušný typ pracovního listu lze vytvořit i v jiných programech – vždy však bude třeba pracovat v notačním i grafickém programu.