Nové způsoby zobrazování zvuku vznikají díky technologii. Piano roll představuje jeden z těchto způsobů, se kterým se potkáme skoro ve všech hudebně produkčních programech. Své místo nalezl ale také v herním průmyslu se zaměřením na hudební hry (např. GuitarHero).

Logika zápisu hudby v Piano roll je postavena na tabulce. Řádky představují chromaticky řazenou řadu tónů a sloupce znázorňují doby. Do této tabulky se zakreslují obdélníky – technicky řečeno MIDI Events. Ty jsou pak symbolem pro zahájení a ukončení hry daného tónu. Podle toho, kde tento obdélník leží a jak je dlouhý se hraje příslušný tón, příslušnou délkou.

Kromě svého umístění a délky se dále můžeme setkat s nastavením barvy (ovlivňuje dynamiku) a tvaru (ovlivňuje způsoby hry – techniku).

Piano roll – způsob zobrazení MIDI událostí. Při troše tréninku je možné melodii interpretovat podobně jako v případě notového zpisu.

Následující test ukazuje, zda jsme schopni číst notový zápis (interpretační zápis) v Piano roll.