Další z materiálů, kterými lze rozšířit paletu „nevokálních“ činností, představuji v následujícím článku. Jedná se o sborovou disciplínu Sprechchor, neboli mluvící sbor. Jednotlivé hlasy neprovádějí melodické, ale rytmické a deklamační party. Celkový výsledek závisí na schopnostech ovládat artikulaci a přesně deklamovat.

Při skládání tohoto díla jsem se inspiroval německým skladatelem Ernst Tochem, kterého jsem kdysi poznal prostřednictvím jeho sprechchoru Fuge aus der geographie. Principem této vtipné a rytmicky složitější skladby pro čtyři skupiny je deklamace zeměpisných názvů. Podobný princip, tedy fugu nebo spíše fugatinu jsem uplatnil i ve své mini skladbě.

V textu zmiňuji naši školu, ale věřím, že tvořivý pedagog si text upraví podle svého. Povoluji jakékoli úpravy textové i rytmické. V případě zájmu možno zaslat i soubor v Sibelius, či MXL formátu.

Nebojte se vnést do skladby více dramatičnosti, avšak s ohledem na skutečnost současné situace – ono není moc rozdíl mezi tichým zpěvem a středně prožitým dramatickým monologem 🙂

Když vaše dílo nahrajete – nebojte se pochlubit – vyvěsím výsledky na tomto webu. Já se o to pokusím. Myslím, že to bude těžký kalibr na pouhé dvě hodiny, ale za pokus to stojí.

Při nácviku doporučuji osvojovat první motiv společně. Stejně tak doporučuji používat online metronom a nastavit první hodnotu někde kolem 80 MM.

Martin Grobár