Na následující dobu 14 dní nám shůry přikázali nezpívat. Tím se sice omezila šíře rozpětí hudebních aktivit, které lze v hudební výchově realizovat, nicméně nutně to neznamená, že nelze dělat nic, či dokonce lze dělat pouze hudební teorii. Dnešní inspirace seznamuje čtenáře s partiturou Rytmické rondo. Objevil jsem ji někdy a někde v minulosti a předkládám ji jako jednu z možností do následujícího období.

T = tleskání, P = pleskání a D = dupání

Skladba se z hlediska hudebních forem skládá ze 4 částí a název napovídá, že se tyto části budou střídat podle vzoru formy ronda. Hlavní část A budeme realizovat se všemi žáky, ale části B, C a D můžeme pouze sami, případně ve skupině dětí „roztleskaných“ (kulantně řečeno).

Pozor: Nedoporučujeme realizovat jako celohodinovou aktivitu – ruce si potřebují odpočinout!

Nácvik lze realizovat různými cestami – vždy podle míry rozvoje schopnosti rytmického cítění vašich dětí.

První cesta – těžší, komplexní, zábavnější

První dva takty budou vstupním testem – jsou jednoduché a kombinují ihned tři různé typy zvuků (pohybů). Můžeme prozradit, že toto dvojtaktí se v části A několikrát opakuje – zapojme děti v hledání odpovědi. Bude se to hodit i z metodického hlediska – doporučuji dělat časté přestávky, jinak budou děti odcházet s bolavými ručkami.

Složitější část představuje 5. a 6. takt. Je to vlastně jednotaktový motiv, který se dvakrát opakuje, ale kombinují se v něm dvojrytmy, takže bude více náročný na koordinaci pohybů. Pravděpodobně dobrá cesta k nácviku povede přes kombinování jednotlivých partů. Nejprve si osvojíme T a D, poté T a P a ještě P a D. Poté můžeme vyzkoušet vše dohromady – pomalu a trpělivě. Rozhodně to nepůjde všem dětem (alespoň vycházím z mé praxe), ale druhou hodinu už to většina dětí „dá“ – dochází k procesu zrání.

Jednotlivé couplety (části B, C a D) jsou na vás, přináším ke zvážení několik možných scénářů:

  • Jednotlivé části zadáme jako samostatné cvičení zkušeným žákům, což by byla dobrá aktivita pro nadané jedince.
  • Vytvoříme tři skupinky, které dále dělíme do dvou částí. Každá skupina obdrží jeden couplet, rozdělí se na ty, kdo budou předvádět spodní linku a ty, kdo budou předvádět horní linku. Nacvičují buď samostatně (ve skupině musí být vždy lepší žák, který povede nácvik), anebo s pomocí učitele
  • Celou třídu můžeme poté rozdělit do dvou skupin – jedna pro P a druhá pro D.
  • Jednotlivé části může přednášet pedagog samostatně a žáci pouze část A.

Druhá cesta – jednodušší, rychlá

Naučíme děti tleskat pouze T part. Pedagog pak tleská to ostatní – postupem času se k němu mohou přidat i někteří žáci.

Protože tato varianta může být velmi rychlá , je možné zapojit do rytmického partu i jiné zvuky, případně i hudební nástroje. Dovedl bych si představit i doplnění o pohybovou sestavu, např. při tleskání prvních dvou taktů se vytleskává od dřepu po výskok; 5. a 6. takt musí žáci tlesknout vždy do jiného místa v prostoru kolem sebe (zabíjejí letícího komára :-).

Možností je více.

Přeji příjemnou zábavu a hlavně nezapomeňte na reflexi:

  • Jak se vám skladba líbila?
  • Čím to hudba dokázala?
  • Proč bylo dobré si tuto skladbu přednést?
  • Jaké noty jsou ve skladbě použité?