Pro milovníky jídla z konzerv, ale i pro ostatní, přináším inspirativní materiál, ve kterém lze vzít do ruky plechovku, klíček a hudba je tu.

Materiál se skládá ze tří písniček, které lze doprovázet hrou na plechovku. Doporučuji nejprve zhlédnou vytvořené motivační video. Zde se naučíte držet plechovku, hrát tři druhy pohybu a seznámíme se také se základními motivy, které budeme potřebovat při rytmickém doprovodu jednotlivých písní.

Teoretickým východiskem materiálu může být praktické seznámení s třemi druhy hudebních nástrojů: Valcha, Guiro a Fanfrnoch. Všechny tři produkují hřebenový typ akustického signálu, který může do značné míry napodobit právě plechovky s ozubeným opláštěním.

Níže přikládám také soubory jednotlivých písní, které slouží jako podklad, do kterého lze na plechovku hrát. Každá ukázka začíná dvojtaktím, ve kterém představuji rytmus – namísto metronomu jsem zvolil „dominantní“ rytmický prvek v dané skladbě.

Přeji příjemnou zábavu.Ukázka z Camila Cabello, Camila, 4. stopa, Simco Ltd., 2018
MM = 85
MM = 95
MM = 105

Ukázka z CM Solan, CM Danaj, CM Technik: Dyz sem byl malucky, 24. stopa, Indies, 2008
MM = 112
MM = 122
MM = 132

Ukázka z Ivan Mládek & Banjo Band Ivana Mládka, Banjo Band Story, Vol. 2, 22. stopa, Supraphon, 2007
MM = 146
MM = 186
MM = 226

Martin Grobár