Tentokrát jsem připravil melodramatickou aktivitu na motivy části Baba Jaga, musorgského Obrázků z výstavy. Doplnil jsem mluvní text, který mohou žáci okořenit špetkou dramatizace a případně jiného výrazového pohybu. Materiál je opět určený žákům druhého stupně, ale nebál bych se aplikovat i ve skupině hudební nauky nebo starších ročníků prvního stupně.

Použil jsem hudební nahrávku Národního symfonického orchestru Ukrajiny, pod vedením Theodora Kuchara. Vydalo Nasox r. 2003 na CD Mussorgsky: Pictures at an Exhibition.

Tuto skladbu jsem dále upravil – synchronizoval jsem ji s metronomem v tempu 167 (nejblíže originálu). Jako alternativu jsem přikomponoval bicí soupravu, která dodá melodramu více energie a strašidelné reálie (nic proti bicistům a jiným bicmenům).

Pracoval jsem pouze s první formovou částí. Skladba ještě dál pokračuje, ale domnívám se, že takto to postačuje a je to logicky ucelený celek. Vnitřně lze tuto první část dále dělit, ale i toto ponechám na jednotlivém zvážení učitelů. Osobně jsem nacvičoval vždy od začátku a postupně pokračoval dále.

Celý materiál slouží jako didaktická pomůcka pro vyučující hudební výchovy. Autor používá školní licenci a vyhrazuje si právo aplikovat veškerý materiál pouze pro příslušné účely

Ukázka

Tutti – komplet

Notový materiál

Partitura je rozdělena do dvou hlasů. Každý z nich obsahuje odlišný rytmický text dle vzoru sprech-choru. Je možné s třídou realizovat pouze jeden hlas, nebo případně dvě skupiny dvojhlasně. Série hudebních podkladů obsahuje velkou škálu variabilit:

Doprovod s klikem

MM = 167
MM = 157
MM = 147
MM = 137
MM = 127
Doprovod s bicí soupravou; MM = 167

Mluvení s klikem

1. hlas
2. hlas
oba hlasy

Mluvení s doprovodem

1. hlas
2. hlas