Šestý díl minisérie o aktivitách, které nevyžadují zpěv, je věnován hudebně-pohybové činnosti, která dostala svůj speciální název: dirigování. Vlastně je otázkou, zda pohyb v tomto případě je reakci na hudbu, nebo obráceně – hudba vzniká pohybem. Ať tak, či onak (a jistě najdeme oba příklady), my se zaměříme na první případ – roztancujeme ruce.

Vybral jsem dvě skladby, které umožňují realizovat metro-rytmické schopnosti v podobě adekvátní reakce na změnu metra. Materiál je vhodný pro druhý stupeň, ale šikovné děti z prvního stupně si jistě poradí – nejinak také děti v hudebních naukách.

První skladbou je částu z Carminy Burany, Uf dem anger: Tanz, skladatele Carla Orffa. Vydavatelství Rondeau, orchestr Filharmonie Rozhlasu NDR pod vedením Eji Oue, Vydáno 2009, katalogové číslo ROP6030

Druhá je píseň zpěvačky Pink, Walk Me Home, z alba Hurts 2B Human (2019)

Celý materiál slouží jako didaktická pomůcka pro vyučující hudební výchovy. Autor používá školní licenci a vyhrazuje si právo aplikovat veškerý materiál pouze pro příslušné účely.

UF DEM ANGER: TANZ

Základní gesta jsou naznačena obrázky. Dirigujeme pravou rukou. Vést můžeme ale také obě ruce.

Ve skladbě použijeme celkem 4 gesta – dvě pomalá a dvě rychlá (ba tutte). Ale postupně – než si zadirigujeme první část, celkem třídílné ABA skladby, musíme postupně projít deseti cvičeními, které následují níže. Každé cvičení je doplněno ukázkou s předtaktím, kterou jsem navíc zpomalil, aby nebyl nácvik náročný.

Níže pak lze najít materiály pro další hry s dirigováním nebo pro rozvoj metro-rytmického cítění.

Cvičení 1

Cvičení 2

Cvičení 3

Cvičení 4

Cvičení 5

Cvičení 6

Cvičení 7

Cvičení 8

Cvičení 9

Cvičení 10

Celý díl A

Pomalu
Rychle

WALK ME HOME


Moták

http://www.lidovakultura.cz/2018/08/23/g-3-motak-matenik-z-podkrkonosi/

Karty gest