Už jednou jsem představoval mluvící sbor – nabízím druhou variantu. Tentokráte v modulovém schématu a s aktuální tématikou.

Skladbu jsem složil ze čtyř koled, resp. z jejich částí. Jistě netřeba představovat, ze kterých. Vzal jsem si pouze ta slova, která obsahovala zajímavé slabiky, které mi připadají perkusivní a rytmicky uplatnitelné. Smíchal jsem různé rytmické motivy do jednoho celku. Jako celek je možné skladbu vykládat jako příběh koledníků do Betléma, kde se ztiší před spícím Kristem a po cestě domů graduje jejich radost do typicky českého koledování.

Pro použití v hudební pedagogice je možné části skladby různě přesouvat a vynechávat. Intro je jednoduché – homofonní rytmus a seznámení se základním slovesným zdrojem. Části A – C můžeme chápat jako představení koledníků. V každé části realizuje ostinato jiný hlas. Část D zde reprezentuje zvukomalbu ztišení před spícím dítětem. Část E je (jakoby) fuga, která graduje v části F ozvěnovými prvky. Konec pak spojuje se začátkem homofonní rytmika.

Záměrně jsem vynechal dynamiku a výraz – každý může deklamovat s vlastním pojetím akcentace i intonace. Je velmi žádoucí hrát si se slovy – ne jako s významem obsahu, ale pouze jako efektem jeho zvukomalby a perkusivního vyznění.

Nácvik skladby je možné realizovat ve sborovém formátu se třemi skupinami, ale také s jednou skupinou a doprovodem, který představuji níže.

Notový materiál

MM = 100

Zpomalující algoritmus si neporadil se všemi slabikami obstojně. Hlavně v části D se zásadně projeví nedostatky.

100 – I. hlas
100 – II. hlas
100 – III. hlas
100 – Tutti

MM = 110

Zpomalující algoritmus si neporadil se všemi slabikami obstojně. Hlavně v části D se zásadně projeví nedostatky.

110 – I. hlas
110 – II. hlas
110 – III. hlas
110 – Tutti

MM = 120

120 – I. hlas
120 – II. hlas
120 – III. hlas
120 – Tutti