Nebývá tomu často, aby se v současné hudební pedagogice a praxi akcentovala tématika lidového zpěvu, potažmo celé kultury. Drtivá většina hudby dnes zní z oblasti populární, taneční, elektronické, americké, či anglické. Díky webu folklorní-akademie.cz se lidová hudba dostává k zájemcům ve své živé podobě – není to žádný umírající hudební jazyk a světe div se, v této oblasti se pohybuje mnoho dětí, mládeže ale i celých rodin a různých zájmových skupin.

Velký přínos bude mít tato webová stránka pro hudební pedagogy, ale pravděpodobně také pro učitele lidového tance, případně primáše a kapelníky. Stránky neobsahují pouze seznam písní a ukázek, ale také se snaží dokumentovat praxe různých svátků, krojů a cimbálových muzik. Není ale divu, že drtivá většina postupně se rozšiřující databáze zdrojů, pochází z Moravy. Projekt je však otevřen všem, kdo chtějí přispět zachycením lidové kultury v daném místě – tedy i tradičním místům Čech.

Nejednou jsem na tento server zavítal při hledání slov, melodie nebo ukázky praxe dané písně. Ukázky krojů jsou ale také velmi inspirativní – stejně tak i ukázky tanců.

Autory projektu jsou Vlastimil Ondra, David Pavlíček a Michal Dvouletý. Postupně roste seznam přispěvatelů a třeba i donátorů. Třeba do tohoto seznamu budete patřit i vy.