Termínem groove popisujeme především náladu, která vychází primárně z rytmu. Ta však nemusí být nutně tvořena pouze bicími nástroji, nýbrž je možné ji realizovat i nástrojovou kombinací. Tradičně je tento termín spojován se stylem funk, kde se klade důraz na rytmickou souhru a vzájemné doplňování rytmického vyznění. Jinak řečeno, bicí dělají „to“, basa zase jiný rytmický prvek, zpěvák a kytarista další. Vše je pod vlivem nějakého rytmického dojmu a výstupu. Z tohoto pohledu se aplikace Groove Pizza původnímu smyslu termínu zpronevěřuje – je to „pouze“ bicí automat. Aplikaci naleznete ZDE.

Popis

Centrální plocha aplikace obsahuje koláč, rozdělený do 16 částí a tří kruhů. Ve spodní části se nachází klasická rytmická tabulka a editační kruhy pro čtyři takty. Velké tlačítko play, které se změní na stop netřeba představovat. Na levé straně jsou umístěny editační posuvníky pro hlasitost, tempo, míru houpavosti a nastavení dělení koláče. Vedle toho pak tlačítka pro zobrazení výplní grafiky. Poslednim prvkem je menu – jak jinak v podobě koláčů. Koláč groove pizza zobrazí odkaz na autora projektu NYU Music Experience Design Lab. Pod ním jsou kruhy pro předem definované styly (Specials), kolečko pro výběr nejčastějších tvarů a kolečko pro sdílení (Share).

Pizza

Základní rozdělení koláče do tří kruhů umožňuje pro každý kruh nastavit jiný bicí prvek – vnější kopák, prostřední snare a vnitřní hihat nebo jiný řinčící plech.

V jednotlivých kruzích pak najdeme tečky, které aktivují daný zvuk v daném čase. Když tyto tečky označíme, spojí se v daném kruhu čárami a vytvoří tak mnohoúhelník nebo jiný tvar. To bude vést naše žáky k tvarovému přístupu ke skládání.

Tvar příslušného komponentu lze vytvořit ručně nebo vložit přetažením z nabídky tvarů (Shape), která se nachází nalevo v menu. Tvořit rytmický motiv lze ale také aktivací bodů v rytmické tabulce – pokusem s omylem se zjistí více, než popisem.

Pokud nevyhovuje rytmické členění 4 dob do 16ti částí (1 doba = 4 šestnáctiny), lze nastavit členění posuvníkem Slices.

Celá logika tvoření rytmických patternů se podobá skládání pizzy. Postupně vkládáme na placku jednotlivé suroviny. V tomto případě máme na výběr pouze tři, ale to pro základní práci s rytmem stačí.

4 Motivy

Ve chvíli, kdy koláč neroztočíme a nehraje, lze kliknout na taktové sloty – koláče pod rytmickou tabulkou. Místa, do kterých je možné vložit alternativní rytmus – variaci. Při přehrávání se pak budou procházet všechny sloty, které tak musíme naplnit kopií nebo variací motivu. Při zastaveném režimu kliknutím na prázdný slot kopírujeme předchozí koláč.

Příklad výše ukazuje čtyř taktové schéma, které obsahuje 3x stejný motiv a počtvrté jednu variaci (přechod).

Díky této funkci je možné tvořit trochu zajímavější motivy.

Specials

Koláčem Specials vyvoláme nabídku menu motivů. První zhora je prázdná placka – vytvoří nový prázdný koláč. Další pak představují předem uložené příklady různých stylů. Nabídka není široká, ale pro příklad stačí a alespoň neodvádí pozornost od vlastní kreativity. Při prvotních kreativních činnostech je možné začínat na prázdné placce, nebo přetvářet již vytvořené.

Zvuk

Ten lze měnit nejen posuvníky, ale také výběrem bicí soupravy. Kliknutím na obrázek bicí soupravy doprostřed pizzy zobrazíme nabídku, ze které si jistě vybereme tu správnou soupravu a netřeba připomínat, že každá souprava je charakterizována jiným zvukem.

Sdílení

nezbytnou součástí programu je sdílení vaší práce. To je doslova propracované díky propojitelnosti s online notačním programem Noteflight, nebo online DAW Soundtrap. Práci je možné uložit do formátu .mp3 nebo .mid, ale také sdílet na twitteru nebo FB.

Poté, ve spodní části, naleznete odkaz (link), který lze poslat komukoli. Kliknutím na něj se otevře stránka projektu s právě nastavenými parametry a výsledkem vaší práce. Díky tomu je možné bicí motiv kopírovat do další karty a experimentovat s fázovými postupy.

Mezioborové přesahy

Groove Pizza představuje příklad jasné vazby na matematiku – geometrii. Díky tlačítku pro zobrazení grafiky lze vyplňující plochy motivů zobrazit bez výplně a druhé tlačítko zobrazí velikosti úhlů. Díky tomu lze prostřednictvím hry rozvíjet termíny jako pravý úhel, ostrý úhel, čtverec, průnik aj.

Didaktika

Využití této aplikace je nepřeberné. Formou hry vytvářejí žáci vlastní rytmické motivy, nebo motivy se zadanými podmínkami. Mohou je vzájemně sdílet a tak také hodnotit. Použití aplikace je možné oživit také domácí cvičení s metronomem.

Vyučující musí zvážit míru osvojení příslušné terminologie a rozvoje rytmického cítění. Díky jednoduché elementární notaci nemusí žáci podstupovat složitý postup osvojení a rozeznávání znaků – notografie. Je možné začít hned a třeba různými jednoduchými úkoly. Příklad:

  • vytvoř pravidelný motiv v jednom kruhu.
  • zpomal a přidej do mezer další zvuk.
  • vytvoř bicí motiv složený z různých obdélníků.
  • aj.

Příkladový úkol

Některé písničky se proslavily svým začátkem (intro), ve kterém hráli pouze bicí. Předkládám ti celkem 4 ukázky. Tvým úkolem je vybrat jednu z nich a vytvořit kopii bicího motivu v aplikaci Groove Pizza. Níže přikládám odkaz a jednoduchý popis aplikace (pokud ji nepochopíte sami).

  1. V této aplikaci je možné uložit vaši práci pod talčítkem SHARE / DOWNLOAD as MIDI (nebo … as WAV);
  2. takto vytvořený soubor poté přejmenujete názvem písně, kterou jste si vybrali a svým jménem (příklad: When The Levee Breaks-Grobár);
  3. následně jej vložíte do formuláře pro odesílání úkolů zde v tomto zadání. Že to vše má řešení, přikládám ukázkami mé práce.

Ještě přikládám řazení motivů dle složitosti:
Easy: Walk This Way (Rum DMC)
Intermediate: Honky Tonk Women (Rolling Stones)
Heavy: Streets of Philadelphia (Bruce Springsteen)
Hard: When the Levee Breaks (Led Zeppelin)

Za platný úkol budu považovat vaši práci na minimálně jednom motivu – když to alespoň trochu bude podobné – uznávám. Vyhněte se náhodnému klikání – jděte na to podle poslechu – hlavně nastavte správně tempo – nápověda v ukázkách mé práce. Přeji hodně zábavy.

Easy: Walk This Way (Rum DMC)
Intermediate: Honky Tonk Women (Rolling Stones)
Heavy: Streets of Philadelphia (Bruce Springsteen)
Hard: When the Levee Breaks (Led Zeppelin)

Ukázky vlastní práce v aplikaci Groove Pizza: