Na druhém stupni je poměrně těžké chopit se tématu sv. Mikuláše. Není dostatek pěveckého literatury a předkládat vyčpělé dětské popěvky, tu lidové a tu umělé (různé kvality) mi nepřipadá úplně smysluplné. Veřejnosti předkládám nový materiál. Můžete jej použít libovolně a třeba se vám zrovna bude hodit do foroty. V každém případě – písnička vznikla poměrně rychle – vykazuje značné chyby, jak ve zpracování notového materiálu, tak i v přiložených hudebních souborech. Mějte shovívavost – předkládám tento materiál s vědomím malého času na přípravu. Ať se tedy líbí.

Didaktické nápady

Pokud budete realizovat písničku s dětmi prvního stupně – je možné v taktu č. 12 (2/4) mohou ukázat rukou symbol „maličko“. V taktu č. 14, na slova „to není možný“ mohou děti lehce zakývat nesouhlasně hlavou. Takt č. 16, na slova „dá to velkou fušku“ doprovodí pohybem ruky, která stírá pot z čela a na slova „Mikuláši“ ruce sepnou do tvaru prosebného.

Mezihru jsem realizoval pomocí Boomwhackers. Rozdělil jsem si děti do tří skupin: jahody, citrony a borůvky. První skupině jsem dal rouru červenou – c. Citroňákům pak do pravé ruky rouru f a do levé ruky rouru e (žlutá a zelená). Poslední skupině pak do pravé ruky fialovou rouru a a do pravé ruky zelenou rouru g. Rytmický motiv všech skupin je stejný: ty-ty-ty tá. Přitom hrají správné roury v následujícím pořadí:

tytyty
jahoďácicccc
citroniffef
borůvkyaaga

Tento motiv hrají děti do taktu č. 37, 39 a 41.

Vymyslet si ale můžete i jiné prvky – pohybové, instrumentální, či dramatizující.

Nahrávky

Karaoke verze (bez bicích)
Original verze