Každoročně se v úvodu kalendářního roku odehrává sledovaná kulturní událost v režii Vídeňských filharmoniků. Slavnostní novoročního koncert prezentuje hudbu rodiny Staussů, je realizován od roku 1939 a spojuje nejen hudbu, ale také profesionálně připravenou taneční choreografii Vídeňského státního baletu. Když se řekne novoroční koncert Vídeňských filharmoniků, každý si musí představit hudbu valčíku a polek, stejně jako krásné společenské oblečení a vzorové choreografie těchto tanců. Tak nějak tento koncert předznamenává i nadcházející plesovou sezónu. Pro první hodinu HV jsem vybral polku, která je velmi rychlá a vlastně se na ni ani polka nedá tancovat. Připravil jsem malou instrumentaci s elementárními nástroji a zjednodušeným zápisem. Taktéž sérii hudebních ukázek, které jsou synchronizované a alterované do různých tempových variant.

Co budeme potřebovat

  • Drhla
  • Dřívka
  • Bubny, cajony, conga, bass drum aj.
  • Bonga
  • Činely, tamburíny aj.

Výběr nástrojů není nikterak striktní – je možné zvolit i nástroje ručně vyrobené nebo elektronicky ovládané.

Nácvik

Nebudu nijak objevný, nácvik provádíme krok za krokem, part po partu. Ukázka, kterou jsem zpracoval je vlastně první velkou formovou částí skladby. Dále se dělí na malé formové části dle schématu aaba. Nácvik začneme částí a, ve které můžeme čtyřikrát zopakovat rytmický čtyřtaktový motiv.

modrá: drhla; zelená: dřívka; červená: bicí (s pomocí bong a tamburin).

Část b je komplexnější a představuje rytmickou gradaci. Nejprve hrají bonga (modrý pruh), poté se přidávají činely (tamburiny) a nakonec ostatní nástroje pětkrát opakovaným motivem.

Zjednodušená notace vychází ze základního čtyřdobého metra, ve kterém čtvereček představuje dobu a křížek čtvrťovou notu. Dvojkřížek pak dvě noty osminové. Prázdný čtvereček se chápe jako pomlka.

Další variantou zápisu je použití rytmických značek.

Část A.

Část B.

Hudební ukázky

Rychlejší varianty jsou k dispozici na Youtube.

Vyvození poznatků

Tempo se v hudbě vyjadřuje různými způsoby: slovně, nebo číselně. Číselné vyjádření se ustálilo v době vzniku metronomu a dodnes se používá. V populární hudbě je v oblibě termín BPM (beat per minute), který značí počet dob za minutu. Zjistit tuto hodnotu můžeme za použití kalkulačky nebo specializovaných analyzačních programů. Na kalkulačce lze zapsat 1 + 1 a klikáním na tlačítko = se automaticky přičítají celočíselné hodnoty. Klikáním do rytmu po dobu jedné minuty získáme hodnotu BPM.

Každý hudební styl má své vlastní tempové hodnoty BPM. Žáci mohou zapsat tabulku s těmito hodnotami a přiřadit k němu styl, svou oblíbenou píseň aj. Toto téma lze zpracovat různými způsoby.

Žáci si mohou také uvědomit, že klasická hudba není jen táhlá a nudně pomalá, ale i energizující a pekelně rychlá. Stejně jako např. My Chemical Romance – Na Na Na, která je ve stejném tempu. Do ukázky jsem doplnil bicí aparatutu, kterou lze spustit také samostatně. Člověk by neřekl, že klasická hudba může hrát tak rychle a to nejsme zcela na tempové hranici – existují i rychlejší skladby pro orchestr.

No a pro angličtinu – co má společný úvodní obrázek a jméno tance?