Musescore umožňuje realizovat digitální notografii s profesionálním výsledkem, ale svou složitostí je někdy nesnesitelný. Zvláště, když v něm pracujete se zkušeností notové sazby z programu Sibelius. Některé jednoduché věci se zde editují neskutečně složitě. Velmi často se na mě učitelé obracejí s prosbou o radu – uvádím nejčastější dotazy a odpovědi na ně.

Odsazení prvního systému

Otázka: Jak zrušit nebo jinak nastavit velikost odsazení prvního systému partitury?

Mezera před prvním systémem je u většiny notačních programů nastavena automaticky. Vychází se tak pravidlům notace – ty však dnes již nejsou striktně dodržovány a existují situace, kdy chceme mezeru vymazat (pracovní listy, testy, zpěvníkový zápis písně, aj.).

 1. Formát / Styl …
  (Z menu Formát zvolte příkaz Styl …)
 2. Zrušte volbu Povolit odsazení prvního notového systému na kartě Notový zápis (ta je automaticky otevřena)

Mezera mezi řádky

Otázka: Jak zmenšit mezeru mezi notovými osnovami?

Pro nastavení mezery mezi notovými osnovami (mezi systémy a řádky) existují pravidla. Zohledňují druh notace (vokální, instrumentální, …), protože každá vyžaduje určitá specifika. Často se stává, že tuto mezeru potřebujeme nastavit ručně – ne vždy je algoritmus notačního programu bezchybný.

Musescore řeší manuální nastavení mezer pomocí nástrojů vymezovačů. Ty se nacházejí na paletě ve spodní části a vypadají následovně, viz obr. 1

obr. 1: nástroje vymezovače
 1. Poslední, který vypadá jako velké písmeno i přesuneme do horního notové osnovy – do prvního taktu. Nalevo se objeví modrá linka – ve spodní části má bod, kterým je možné přesouvat nahoru nebo dolů.
 2. Přesunem spodního bodu nastavíme požadovanou velikost mezery

Změna velikosti mezery za posledním taktem partitury

Otázka: Jak mám změnit velikost mezery za posledním taktem – především bych chtěl mezeru vytvořit u takových konců mé paritury, které roztáhnou i dva takty na celou šířku stránky.

Poslední dobou se algoritmus Musescore chová více prakticky a málokdy se stane, že jeden nebo dva takty se roztahují na celou šíři stránky. Ale stává se to. Oprava není jednoduchá – vyžaduje i několik kroků a realizuje se vložením speciálního rámečku k poslednímu taktu.

 1. Označíme poslední takt partitury.
 2. Z menu zvolíme příkaz: Přidání / Rámečky / Připojit vodorovný rámeček.
  Za posledním taktem se zobrazí rámeček označený tečkovanou čarou.
 3. Klikneme na tečkovaný rámeček za posledním taktem – označí se modře a na pravé straně se zobrazí bod.
 4. Přesuneme pravý bod rámečku ve směru doprava. Vizuálně tak nastavujeme požadovanou velikost mezery.