je březen roku 2022 a pomalu se rozvíjí do celé šíře uprchlická krize zapříčiněná vpádem ruských vojsk na území Ukrajiny. I na naší škole jsme v několika třídách (zatím) přivítali několik dětí z uprchlických rodin a po pomalu doznívající pandemické etapě se začínáme učit novou realitu – vícejazyčné vyučování. Více než v jiných předmětech máme trochu výhodu – hudba je jazyk. Sdělování emocí je v hudbě bezprostřední a umožňuje zapomenout, vzpomenout i prožít. Pravděpodobně se objeví více materiálů na webu, ale přidávám jeden aktuální vytvořený s mým kolegou Sergejem Grygorenkem. Doporučil mi pro děti tuto píseň.

Tempo, výraz a jiné didaktické zapracování písně do vyučování jistě zvládnete sami. Já se pokoušel o jemné naznačení tance na motivy lidových prvků. Střídání mužského a ženského sboru by bylo fajn, ale víme, jak to chodí, takže tuto možnost využijí snad jen pouze sbory.