Pro mnohé hudební pedagogy kolektivních hudebních výchov na základních a středních školách jsou notové materiály zásadní ve fázi přípravy, ale také při realizaci hudebních činností. Nejjistější variantou, jak získat notový materiál, je jeho zakoupení. Často se ale stává, že příslušná nabídka materiálů není natolik rozsáhlá, že je z čeho vybírat. Notové materiály jsou často drahé a navíc neexistuje jejich variabilita v podobě úprav, aranží a možnosti provádět vlastní úpravu. Není tedy neobvyklé, že hledáme na internetu různé zdroje a dále je dotváříme. Článek ukazuje možnosti, které se nabízejí ve spojení s prostředím internetu.

PDF

Pro první a rychlý tisknutelný výsledek je možné zahájit vyhledávání .pdf formátů. Doporučuji pro tento účel, ale také pro následující použití, využívat Google vyhledávač. To pro jeho komplexnost, rychlost a stabilitu. Oficiální stránka vyhledávače je google.cz.

V případě požadavku notového materiálu vyhledáváme podle hesel v tomto pořadí:

[jméno skladatele] [název skladby] [score] [pdf]

Příklad:

eric clapton layla score pdf

Píseň Layla je známá a jako taková má má šanci, že v internetovém prostředí nalezneme její pdf variantu v různých verzích a zpracováních. Hned první odkaz skrýval požadovaný notový materiál – zde vše fungovalo.

couperin les barricades mysterieuses score pdf

Klasická hudba je zastoupena mnohými servery. Pro vyhledávání jsou zajímavé tituly starší (tuším) 60 let, které již nespadají (obvykle) do autorského zákona a mohou se šířit. Velmi oblíbenou je stránka imslp.org, která se zaměřuje právě na katalogizaci pdf souborů a skenů literatury klasické hudby.

Tato stránka se obvykle zobrazí jako první ve výsledku vyhledávání. Příslušný pdf soubor si musíme najít uvnitř příslušných stránek. Někdy se ale stane, že pdf soubor se nabídne již ve výsledcích vyhledávání.

V případě mého požadavku jsem listoval na cca 10. vyhledaný odkaz, kde byl k dispozici pdf soubor. Pro jistotu jsem ale navštívil i pár prvních odkazů pro kontrolu kvality materiálu a případné volbě vhodnější varianty.

max richter dona nobis pacem 2 score pdf

Existuje ale velké množství žijících autorů, kteří nemají zájem nabízet notový materiál zdarma ke stažení. Bez zakoupení tištěných hudebnin se k těmto dílům nelze dostat jinak, než sluchovou analýzou, nebo specializovanými postupy zápůjčky partitur aj.

Naproti tomu ale mnoho hudebníků již takovou analýzu, přepis nebo úpravu provedlo a nabízejí své díla k šíření prostřednictvím dalších stránek. Bohužel však většina z nich je zpoplatněna ať již z důvodu uhrazení autorského poplatku, nebo poplatku serveru za udržení adekvátního technického stavu.

V mém případě jsem hledal notový materiál k filmové hudbě. Nalezl jsem pouze zpoplatněný přepis na serveru musescore.com. Pro stažení pdf souboru bych musel založit účet a následně pak mohl soubor stáhnout.

camila ceballo bam bam score pdf

Může se stát, že vyhledáváte notový zápis současné populární písně, pro které ještě nebyl materiál zveřejněn. V takovém případě bohužel nenajdeme žádné uspokojivé a rychlé řešení. Nezbývá, než jít jinou cestou: sluchová analýza, asistovaná analýza aj.

SKEN a FOTO

Mnoho notového materiálu lze najít v internetovém prostředí jako oskenované soubory, případně jako fotografie. Nebo též exporty do grafických rastrových formátů: .jpg, .png aj. Uveřejnění takových souborů je velmi diskutabilní z pohledu autorského zákona. Většinou je nalezneme na soukromých serverech, které slouží různým účelům, nejsou centralizované a často ani komerčně zajištěné. Jejich obsah tak není dlouhodobě zajištěn a materiály tak nejsou dlouhodobě přístupné. Může se stát, že materiál na jednom serveru nebude přístupný následující návštěvu. Určitou výjimkou jsou sdílející servery nápadů, inspirací a materiálů, např. Pinterest.

Když bychom ale měli něčím začít – můžeme rovnou u Google vyhledávače. Vyhledávací heslo skládáme stejně jako v předchozím případě, ale s rozdílem neuvádění formátu:

john lewis afternoon in paris score

Výskedky vyhledávání nyní přepneme do zobrazení obrázků. Pod jednotlivými obrázky poznáte požadované noty. Do některých bude zapsán nápis Preview Only – takové notové materiály nemusí být kompletní a také se v originále vyskytuje nápis přes celou stránku. Pro letmé seznámení s danou skladbou ale může i takové zobrazení pomoci.

Při stahování obrázku si dejte pozor na stahování miniatury. Obrázky, které se zobrazují v náhledu výsledku vyhledávání jsou zmenšené náhledy (miniatury) – při zvětšení na tisknutelný formát A4 by se obsah rozdrobil na kostičky. Mnohem lepší je na danou miniaturu kliknout a poté stahovat odkazovaný soubor nebo fotografii pomocí pravého kliku myší a příkazem Stažení obrázku do.

Tuto metodu používám jako druhou v pořadí – přináší kýžený výsledek ale i tak je nutné často přepsat zápis do čitelné formy digitálního zápisu.

MIDI

Zvláště pak v případě aranží, tvorby podkladu nebo jiných projektů, se může hodit vyhledání midi souboru. Původní myšlenka midi souborů byla v uložení hudby na klávesách a jejich přesunu z jedněch kláves do druhých. V současné době ale každý notační program umožňuje otevřít midi soubory jako notový zápis, podobně jako notový zápisu uložit do midi formátu. Bohužel však tato metoda získání notového materiálu není stoprocentní a velmi často vyžaduje dodatečné korektury. V mnohých případech se vyplatí zvážit, zda upravovat nekvalitně předložený midi soubor, nebo vypracovat vlastní notový zápis.

beatles michelle midi

Soubory midi jsou vyhledány v podobě odkazů na jejich stránky, kde jsou uložené. Pozor na skutečnost, že některé soubory mohou být spoplatněné a také na další nelibost, že některé stránky představují tzv. řetězec odkazů. Kliknete-li na tlačítko Download, odkáže se obsah na jinou stránku a tak to může pokračovat vícekrát. Doporučuji před kliknutím ověřit, zda se pod tlačítkem skrývá soubor ke stažení nebo odkaz na jinou stránku. Postačí obvykle najet na tlačítko kurzorem myši a ve spodním, stavovém, řádku přečíst odkaz. Pokud bude končit příponou .mid nebo .kar, můžete kliknout případně stáhnout pravým klikem myši a zvolením příkazu Stáhnout odkazovaný soubor.

Tento soubor pak otevřete ve vašem oblíbeném notačním programu. Já vyzkoušel otevřít program v notačním programu MuseScore 3 a výsledek nebyl (jak jsem předznamenal) uspokojivý. Notový zápis hlavní melodie by bylo možné použít po malých úpravách, ale ostatní nástroje vyžadovaly značnou práci. I tak by ale příslušnou cestu bylo možné použít pro první kroky tvorby aranže pro školní orchestr, či kapelu.

Soubory .kar jsou určené pro zobrazení na karaoke přístrojích a softwarech. Nejedná se o nic jiného, než běžné midi soubory do kterých jsou uložené také texty písní.

YOUTUBE

Když nenajdete požadovaný notový zápis v žádné z předchozích metod, můžete se ještě pokusit vyhledat hudební materiál na stránkách Youtube. Poslední dobou se zvětšuje počet videí, které zobrazují „rozeznělé partitury“ – hudební doprovod spolu se zobrazenou notací. Nějčastěji ve formátu posuvného válce, do kterého jsou zapsány jednotlivé party. Pomocí funkce printscreen nebo přepisem tak můžete rychle získat sice méně kvalitní, ale použitelný notový zápis bez nutnosti sluchové analýzy.

Spíše než na získávání notových materiálů, je příslušná forma zaměřena na analýzu hudebního díla a poučený poslech.

Závěr

Nejjistější forma získávání notových materiálů by měla být na školách používána možnost zakoupení. Velmi často ale potřebujeme získat notový materiál jako základ pro další úpravy, přepis do notačního programu nebo pro další speciální potřeby. I pro tyto účely můžeme vyhledávat na internetu pomocí různých metod velké množství sdíleného a šířeného materiálu v podobě pdf a midi souborů, oskenovaných obrázků nebo youtubová videa.

Pro oblast klasické hudby doporučuji uložit do záložky server imslp.org, nebo cpdl.org. Pro inspirativní vyhledávání můžete využívat pinterest.com. Tou největší vyhledávací zbraní je ale pro hudební pedagogy vyhledávač Google, případně jiný.