What Shall We Do zná každý. S tímto tvrzením jsem ji nedávno přinesl na hodinu dětem 4. ročníku a pro mnohé děti to byla premiéra. Abych ji trochu více zatraktivnil, přidal jsem do písně malou pohybovou choreografii. Nic světoborného, ale funguje i u žáků starších ročníků. Tak vyplouváme.

What

Vždy, když se v písni zazpívá slovo What, musí všichni dupnout. Dupnutí je docela hlasité a má znázorňovat dřevěnou nohu kapitána (jméno si doplňte).

Do

Vždy, když se v písni zazpívá slovo Do, musí všichni tlesknout.

Drunken

Vždy, když se v písni zazpívá slovo drun-ken, musí všichni plesknout na kolena. Každou rukou postupně – nejprve pravou, pak levou. V rytmu osminových not.

Sailor

Vždy, když se v písni zazpívá slovo sai-lor, musí všichni vytvořit zvuk ruka-klíční kost. Přitom pravá ruka se dotýká levé strany a levá ruka pravé strany. Ruce se tedy zkříží – symbol pirátské vlajky.

Morning

Končíme ráno. Na slabiky posledního slova mor-ning žáci mohou lusknout prsty. Nebo můžeme do rytmizace zapojit jiný zvuk.