… no … jinak … ono to nebude jinak, ale na jiné písničky, než jsme obvykle zvyklí.

Na stránce produktu EarMaster, který se zaměřuje na rozvoj hudebních schopností (obecně řečeno) prostřednictvím interaktivního testovacího prostředí, nalezneme také některé produkty zdarma k využití. Než se dostaneme ke generátoru intervalových nápěvků, za zmínku stojí rychlokurz hudební teorie.

Mě zaujala stránka, která je popsána jako Interval Song Chart Generator a slibuje efektivní pomůcku v případě osvojení sluchové analýzy a interpretace konkrétních intervalů. EarMaster nepřišel na nic nového. V naší pedagogice známe termíny jako opěrné písně a nápěvková metodika, které proslavili pedagogové Lýsek a Daniel. Stránka nepřináší nic jiného, než určitou „adaptaci“ do světové hudební literatury.

nejprve si v horní části můžete vybrat příslušný hudební styl – filtr, který nabídne pouze ty zdroje, které odpovídají danému výběru. Virtuálně tak vybírám např. klasickou hudbu. Kliknutím na tlačítko SHOW SELECTED se zobrazí tabulka s nabídkou možností pro dané intervaly.

Označuji v každém řádku tabulky jednu variantu a poté potvrdím Create List. Generuje se výsledná tabulka, kterou si mohu vytisknout (přikládám níže jako pdf soubor).

Výhodou je možnost kliknutí na odkaz v Youtube, kde se daná skladba přehraje. Jako minimalistický metodický podpůrný systém je to dobré. Nevýhodou je nemožnost přidávat vlastní intervaly a dále doplňovat ty, které chybí.