Co má společného norské duo Madcon a Antonín Dvořák? Nic. Přesto, možná zdánlivě, bychom mohli najít jednu provázanost mezi jejich písní Beggin a dvořákovou druhou větou ze Serenády op. 22. Co to je a jak této zdánlivosti využít – o tom bude následující článek.

Chord progression je termín, kterým popisujeme harmonický průběh skladby (pasáže, části, jak chcete). Jinak řečeno, jak jdou akordy za sebou – jak jsou řazeny, případně opakovány. A že v dnešní populární hudbě je opakování (looping) používáno jako základní kámen, o tom žádná. Některé akordické sledy jsou tak typické a tak populární, že když je skladatel použije ve své písni, nebo skladbě, má zaručen úspěch. Pro příklady budu používat číslování stupňů durového tónorodu.

Příklad 1: VI – IV – I – V. Fázovým posunem dostaneme 4 varianty, které jsou v současné době velmi populární. Příkladů bychom našli na tisíce, např. wikipedie tomuto jevu věnuje jedeno heslo: odkaz.

V písni Beggin použili autoři akordického sledu mollového tónorodu: i-VI-iv-A (malými písmeny označujeme moll a velkými dur charakteristiku). Pravda, třetí harmonická funkce je trochu odlišná díky basovému tónu, ale zjednodušeně to tak chápat můžeme. iv stupeň je substitučně nahrazen ii stupněm, který svou charakteristikou představuje zmenšený akord – to jen jako text pod čarou.

S přimhouřením očí nalezneme stejný akordický sled také v Serenádě op. 22, Antonína Dvořáka. Konkrétně v druhé části Tempo di Valse. Zde však Antonín Dvořák upustil od „klasického“ 4taktového schématu a zvolil o jeden takt větší periodu. i – VI – iv – V – i. Přitom první akord používá v 6ak obratu a kvintu (čtvrtý akord) vnitřně rozpohybuje přes sus4 a 7ak.

Pro zjednodušený rozbor jsem obě skladby sjednotil do jedné tóniny a rozepsal pomocí akordických značek průběh harmonie. Je zřejmá ještě jedna důležitá odlišnost – Beggin je v 4/4 a Dvořák v 3/4 metru.

Myšlenka je následující – s žáky vytvoříme hudební doprovod pro Beggin a poté jej převedeme do 3/4 metra a dostaneme tak doprovod pro Serenádu. Zjednodušeně řečeno – startujeme na pop a skončíme na klasice. Materiál předkládám s pozoruhodným zjištěním, že to funguje a když by se to podařilo i Vám, bylo by to skvělé.

Článek budu tvořit za pochodu různých dalších činností – sledujte pravidelně aktualizace a ve výsledku nabídnu zvukové podklady a materiály ke stažení na PDF.

Madcon – Beggin

Antonín Dvořák