Píseň armenské písničkářky Rosy Linn je populární a chytlavá svým opakujícím se harmonickým sledem a jednoduchým rytmickým doprovodem. Byla prezentována na mezinárodní soutěži Eurovision v roce 2022, kde skončila na 20 místě. Na písni spolupracoval celý tým autorů mezi Los Angeles a Jerevanem.

Z hudebního hlediska můžeme vytvořit doprovod se čtyřmi akordy: Am, F, C, G. Níže uvádím elementární zápis pro ukulele, klavír a případně další nástroje (Lumi Roli barevné schéma). Refrén se (přitom) odlišuje od sloky pouze v jednom místě.

Sloka (4x)

Jeden blok je rozdělen na čtyři doby (čtverce). Rytmiku pravé ruky při hře na ukulele je třeba zohlednit k příslušnému stupni rozvoje dovednosti žáka – není chybou hrát daný akord pouze „na každou dobu“. Případně si rozdělit třídu na skupiny, kde každá bude interpretovat jiný akord.

Klavíristi mohou hrát oba tóny, nebo pouze pravý, či levý. Rytmicky opět volně:
a) žák drží tón tak dlouho, jak je uvedeno 3 + 1 doba.
b) žák střídá oba tóny ve osminovém ostinatu: ty-ty / ty-ty / ty-ty / ty-ty
c) namísto klavíru je možné použít jiné zvuky (v případě, že ve třídě můžete použít keyboard)

Spojka

Refrén (4x)

Rytmický doprovod

Jednotlivé nástroje rozdělíme do skupin žáků. Podle možností secvičíme toto jednoduché ostinatum. Tamburína může hrát pouze na čtvrtou dobu, ale v originále je patrná přiražená doba na poslední šestnáctinovou hodnotu ve třetí době – uvádím jako příraz.

Klavír

Noty – první část