Firmu Algoriddim jsem poznal při hledání ideálního nástroje pro DJ aplikace. Zakoupil jsem si DJ Pro a spolu s ovladačem od firmy Numark jsem začal poznávat zákoutí a pozadí elektronické hudby. Firma představila před několika dny nový software NeuralMix, který redefinuje funkcionalitu i praxi DJ oboru. Následující text popíše možnosti a základní funkcionalitu programu, ale také se zaměří na možnosti jeho použití v praxi hudební pedagogiky.

Základní popis.

Černé prostředí nelze v základní verzi měnit. Program se člení do tří horizontálních částí.

Nejprve základní údaje. Program se nabízí pouze pro platformu MAC a existuje ve verzi volně stažitelné a placené. Velikost obou verzí je 71,7 MB. Pro zakoupení plné verze je třeba nejprve stáhnout z Appstore free verzi. Po její instalaci a otevření se zobrazí nabídka k zakoupení plné verze. Jakmile dojde k zaplacení 1300,- Kč deaktivují všechny funkce, která ve verzi zdarma nejsou funkční, nebo pouze v omezeném časovém rozpětí.

Po spuštění programu s uživatelem komunikuje pouze anglicky a jeho tmavě designované prostředí se skládá ze tří oblastí. V horní části se po vložení skladby zobrazují tři stopy se zobrazeným vlnovým průběhem typickým pro Algoriddim produkty – waveform je doplněna barevnou škálou, která značí dynamické charaktery daného prvku. Dále jsou tyto stopy členěny pomocí tenkých, svislých, čar na menší celky (doby, takty), což pomáhá uživateli v orientaci ve skladbě.

Nad stopami, napravo, vidíme označení tóniny a tempa v jednotkách BPM. Dále pak tlačítko Export, které umožní uložit příslušnou kombinaci jednotlivých prvků hudby.

Střední část obsahuje ovládací prvky, o kterých se zmíním více dále v textu. Zde jen uvedu jejich název: Start, Auto, Pitch a Tempo.

Spodní část pak obsahuje databázi hudby, kterou čerpá program z několika zdrojů. Je možné jej propojit s vlastním streamovacím účtem, nebo nastavit skenování hudby v disku počítače. Nabízená databáze hudebního obsahu je dále strukturovaná a filtrovaná podle žánru, tempa, tóniny a dalších charakteristik, takže vyhledat příslušnou hudbu je jednoduché a rychlé.

Načtení skladby

Veškerá manipulace s hudebním obsahem probíhá jednoduše a intuitivně s využitím funkce drag-and-drop. Vybraná skladba se přesune do horní části, kde se automaticky analyzuje a zobrazí výsledek této analýzy. Program dle svého algoritmu rozdělí skladbu do tří oblastí: vokál, doprovod a bicí. Pro každou oblast vytvoří samostatnou stopu, označenou v levé části názvem, ikonou i základními ovládacími prvky pro nastavení mute/solo a volume.

Automaticky také probíhá rozpoznávání tóniny a tempa. V případě, že skladby obsahuje modulaci, program nedovede zobrazit její průběh a nabídne jen jednu tóninu. Taktéž je to se skladbami, které jsou charakteristické tempovými změnami. Není divu – program je zaměřený na skladby z oblasti EDM, kde není typické použití modulačních prvků a tempových změn.

Ovládání

V levé části je možné ovládat základní prvky přehrávání jednotlivých stop. Tlačítka se symbolem příslušné skupiny souží jako funkce Solo a tlačítko začkrtnutého repráčku jako Mute. Zcela logický je pak jednoduchý vertikálně stavěný fader pro ovládání volume dané stopy.

Pro ovládání pohybu po skladbě lze použít několik nástrojů. Předně je možné manipulovat směr a rychlost přehrávání s myší. Přichycením libovolné stopy a přesunem myši lze realizovat efekt scratching. Nastavení začátku přehrávání je možné s myší provést kliknutím do příslušného místa v master stopě. Ta je zobrazena jako jeden waveform nad třemi stopami.

Střední část pak obsahuje další přehrávací nástroje. Oblast Start obsahuje tlačítka Set a skok. Při přehrávání skladby klikneme na tlačítko Set ve chvíli, kde se budeme chtít opět vrátit. Tlačítkem skok se pak do tohoto místa přesuneme. Příslušné místo se označí malým trojúhelníčkem v prostoru stop.

Ve chvíli kliknutí na tlačítko 4 Bars se od daného místa označí 4 takty, mezi kterými v tu chvíli bude probíhat přehrávání ve smyčce – Loop. Po krajích tohoto tlačítka je možné nastavit délku smyčkovací oblasti – zobrazují se vždy násobky.

Oblast Pitch slouží k transpozici po půltónech ve směru nahoru a dolů. Algorytmus programu patří mezi velmi zdařilé, avšak neočekávejme, že velké skoky budou transponované bez deformace. Podobně je na tom i možnost tempových změn v sekci tlačítek Tempo. Přesunem posuvníku do oblasti plus nebo mínus, nastavíme zpomalení nebo zrychlení bez změny tóniny. Zde bych algoritmus programu velmi pochválil – i velké změny jsou přijatelné, což se u konkurence nedá vždy říci.

Zvukový výstup

Pracujeme s programem, který na základě svého algoritmu analyzuje celé zvukové spektrum nahrávky a oddělí z něj tři prvky: zpěv, doprovod a bicí. Přistoupíme-li k poslechu výsledku tohoto dělení, uslyšíme použitelný výsledek, ale i běžný posluchač uslyší jasné nedokonalosti, které jsou zapříčiněné nemožností oddělit a analyzovat celé zvukové spektrum. Musím tedy zklamat ty, kteří jásají nad tím, že od nynějška nebude třeba zdokonalovat lidský sluch a jeho schopnosti. Výsledek trpí nedokonalostí ve svislém směru: algoritmus nedokáže oddělit všechny frekvence, které se pak ve výsledku ztrácejí nebo nejsou konkrétní. Např. ve stopě bicích je kopák je charakteristický jako hluboká koule, hi-hat se průběžně ztrácí a zase vrací do popředí. Horizontální deformace pak poznáme jako šplouchání – pravděpodobně zapříčiněné váháním mezi hraničními frekvencemi jednotlivých nástrojů.

Tajemství jednotlivých algoritmů je skryto, ale můžeme se domnívat, že i v tomto případě firma vycházela z tisícího opakování analýzy různých skladeb a postupně učila program analyzovat jednotlivé části. Ne vždy a ne pro každou skladbu bude výsledek vždy bombastický, ale jak jsem uvedl výše, je to použitelné a dovedl bych si představit, že minimálně pro mixování a remixování se jisté frekvenční a zvukové nedokonalosti prostě ztratí.

Tóninové a tempové změny zvládá program na jedničku, i když i zde podotýkám, že pozorný posluchač si nemůže nevšimnout slyšitelných změn. Velké skoky budou měnit nejen lidský hlas na Dart Vader nebo Šmouly. Vlastní úsudek si ale musí každý udělat sám.

Použití v hudební pedagogice.

Často jsem dotazován na to, zda existuje program, který by dokázal přepsat do not celou skladbu – jednodušeji řečeno, zda by vyrobil během pár kliknutí celou partituru, ze které by se dalo hrát. Takový neexistuje a díky Bohu, že zatím neexistuje – ještě stále se tak uplatní ti, kteří léta precizovali svůj sluch a dovedou toto realizovat díky dokonalé schopnosti sluchové analýzy.

NeuralMix ale udělal další krok k tomu, aby se to jednou podařilo. A již nyní je možné čerpat z tohoto vývojového mezistavu. Dokázal bych si představit použití tohoto programu v kolektivní hudební výchově jako pomocníka pro realizaci zajímavého hudebního doprovodu vybrané písně. Nahrál bych do něj originál písně, kterou budeme se žáky zpívat. Dále pak ztišil zpěvní part (stopu) a případně upravil tóninu a tempo tak, aby byla lépe vyhovující pro mé žáky. Do takového doprovodu bych pak ještě živě hrál na klavír, nebo zapojil jiné žáky s instrumentálním doprovodem.

Podobný postup by bylo možné uplatnit také v případě výuky sólového zpěvu. Pro tato použití jsem vyzkoušel vložit ukázku z pokladnice klasické hudby. Královna noci ale dopadla velmi špatně. Reálné uplatnění tak nalezne tento program pouze s populární hudbou.

Bohužel však nelze tento program použít pro oblast instrumentální výuky. Vyzkoušel jsem vložení skladby pro klarinet a klavírní doprovod a program nedovedl tyto dva nástroje oddělit. Třeba nás v této oblasti do budoucna čeká nějaké překvapení, ale dle mého názoru to nebude tak rychle a otázkou je, zda to někdy nějaký algoritmus dokáže a další otázkou je, jaký pak bude výsledek.

V dnešní době se ale setkáváme s trendem úprav vokálních skladeb do podoby jednotlivých nástrojů. V tomto případě se uplatnění nabízí díky změny tóniny a tempa mohou pedagogové připravit žákovi originální doprovod a do značné míry tak motivovat k domácímu cvičení.

Na závěr ještě můžeme nastínit jiné využití. Představme si, že v programu NeuralMix extrahujeme a exportujeme vokální part. Ten pak vložíme do programu např. Melodyne, které dovede analyzovat audio a převést jej do MIDI. To pak zobrazíme v programu Sibelius, kde tak budeme mít přepsanou melodii do not. Celý postup jsem ještě nezkoušel, ale pokusím se o to a v dalších článcích dám vědět, jak to dopadlo.

Ukázky

Ukázka demonstruje zvukový výstup při editování jednotlivých stop. Pozorný posluchač může rozeznat, které stopy jsem aktivoval a nebo vypnul.

Závěr

Bylo by krásné představit si, že jakoukoli skladbu můžete spustit v přehrávači, který by dokázal oddělit jednotlivé nástroje a vy byste si mohli volit, které chcete slyšet a které ne – takový interaktivní přehrávací mixpult.

Program NeuralMix pro takovou budoucnost udělal další krok. Prozatím pracuje pouze s analýzou tří prvku: zpěvu, doprovodu a bicích. Výsledek není zcela dokonalý, ale dokázal bych si představit jeho využití pro osvěžení vokálních činností v kolektivní hudení výchově, nebo výuce sólového zpěvu. Zůstává ještě otázka nad použitím ve výuce sborového zpěvu – to jsem nepromýšlel a nezkoušel.

Program byl navržen pro použití v oblasti DJ technologií a tedy pro oblast EDM – elektronické taneční hudby. Zde najde největší uplatnění, ale i pro naše účely není k zahození minimálně vyzkoušet jeho funkcionalitu a zhodnotit vlastní dojem ze zvukového výsledku.

Nevýhodou programu je jeho uniplatformita – lze jej použít pouze na počítačích mac. Za vedlejší nevýhodu pak vidím stále ještě nedokonalost v analýze modulací a tempových změn – bude jen otázkou času, kdy i tyto funkce budou integrované do příslušného typu aplikací.

Pokud budeme hledat v současné době podobný program s adekvátní funkcí, můžeme vzít v potaz iZotope RX8. Srovnání s NeuralMix však bude pokulhávat, protože jeho cena je mnohonásobně vyšší. Pravdou ale je, že dokáže eliminovat jednotlivé prvky mnohem lépe díky propracovanému spektrálnímu algoritmu. Ale za tu cenu?

Kdo vlastníte počítač Mac, doporučuji vyzkoušet a udělat si vlastní úsudek. V době vzniku tohoto článku jsem neměl k dispozici plnou verzi. Uvažuji o ni, ale trvá poměrně dlouho, než se do nové technologie vrhnu. Nejsem zcela přesvědčen, ale ani nejsem odrazen – což je v mém případě velmi dobré znamení. K článku se v budoucnu ještě vrátím a dodám několik ukázek.