Škola hrou – ano, ale zase platí, že by se nemělo ze školy dělat hřiště. Sluchohry představují projekt e-learningové aplikace, která si klade za cíl především rozvíjet příslušné schopnosti hudebnosti žáka. Jako motivační faktor ve hře je zapojený bodový systém hodnocení a získávání odměny. V současné době je projekt otevřen zdarma pro všechny zájemce, proto neváhejte a vyzkoušejte i se svými žáky.

OBSAH:

Popis

Po vstupu do aplikace se zobrazí nabídka čtyř her. Každá má jiné pravidla a je zaměřena na jinou oblast hudebnosti. Melodické kostky lze chápat jako skládačka. Původní melodie je rozdělena do několika menších částí (bloků), které musí žák složit přeskupením. Hudební pexeso představuje variantu známé hry pexesa. Namísto obrázků jsou pod kartičkami uložené krátké motivy. Úkolem žáka je najít dva motivy, které k sobě patří – slovy hudební teorie – žák musí najít předvětí a závětí jedné melodie. Krokování not je pilotní projekt přípravy na čtení not. Hra je vytvořena jako podpora výuky hudební nauky, ale není náročná a lze ji tak doporučit komukoli, kdo chce rozvíjet čtení hudební abecedy. Poslední hrou jsou Posuvníky. Ty nabízejí jiný způsob elementárního notového zápisu. Cílem této hry je nastavit sadu posuvníků tak, aby tato kombinace interpretovala zadanou melodii – každý posuvník reprezentuje tón.

Pod ikonami jednotlivých her jsou záložky, které obsahují maximální počet získaných bodů. Zelená barva představuje jednoduchou variantu, oranžová středně obtížnou a červená obtížnou variantu hry. Tři obtížnosti jsou nastavené s ohledem na délku příslušných hudebních zadání, nebo počet kroků. Celkový počet bodů v součtu za všechny hry se zobrazuje pod obrázkem sovy, na klacíku.

Horní část herního prostředí zobrazuje prvky v závislosti na úrovni role přihlášeného hráče. Administrátor uvidí odkaz pro řízení a zpracování dat. Ostatní pouze tlačítka pro volbu odhlášení a vstup do nastavení avatara.

Hry

Pravidla jednotlivých her se nejlépe osvojí praktickým vyzkoušením. Některé hry stále vykazují chyby, ale jsou i přes to stále funkční a smysluplné. Nejoblíbenějšími hrami jsou Melodické kostky a Hudební pexeso. Jsou zaměřeny především na rozvoj hudební paměti.

Didaktika

Tento soubor her lze využít pouze jako doplněk aktivit. I takto sdílená aktivita je nějaká aktivita v hudební výchově. Bude se tedy hodit těm školám (vyučujícím), kteří máte předmět hudební výchovy jako dobrovolný nebo byste chtěli i v této oblasti s dětmi udržet kontakt.

Dovedl bych si představit i nasazení her v online aktivitách – v současné době není problém sdílet příslušnou kartu prohlížeče i se sdílením zvuku. Je možné hrát pexeso učitel x žáci. Případně v hudební nauce využít krokování jako nástroj na posílení dovedností práce s hudební abecedou.

Možností je dost – jak používáte aplikaci vy?