Hudba elektrofonická, tape music, sónická, nebo témbrová hudba – to je jen ústřižek hudební stylovosti druhé půli minulého století. Když zabrouzdáme do hudby populární – nalezneme ještě více stylových odlišností a jednotlivých cest, při kterých byla využita různá hudební technologie. Vznik některých hudebních stylů vděčí této technologii – ať již mluvíme o Hip-Hop, nebo žánrech taneční elektronické hudby, jako např. house, techno, ambient music aj.

Vždy mě lákaly tlačítka, táhla a knoby na syntetizátorech. To jak pomocí nich dovedu měnit charakteristiku tónu – jak mám pod kontrolou každý prvek zvuku. A to jsem ještě nevěděl nic o zvukové syntéze. Můj první vlastní elektronický stroj byla Vermona SK 86, která představovala již nový typ elektronického zařízení (keyboard), který integroval presetový způsob nastavení zvuku – tedy nic se nenastavuje a jedním tlačítkem zvolíte jinou barvu zvuku. Tvořivost tónové tvorby zde bylo možné realizovat pouze formou kombinace dvou zvuků a výběrem dvou typů ADSR obálky.

V současné době se vrací různé typy modulárních syntezátorů, které umožní větší spektrum zvukové tvorby a to v závislosti na různých typech syntézy (subtraktivní, frekvenční, …). Takový přístroj se skládá z mnoha modulů (LFO, generátor, DPS, EQ, Distortion, …) a záleží pouze na možnostech uživatele a velikosti tzv. racku. Modulární syntezátor se ovládá buď pomocí midi klaviatury nebo sám sebou, propojováním jednotlivých modulů malými kabely – patch kabel.

Hardwarové přístroje jsou ale pouze jednou oblastí, kde se uplatní kreativní přístup zvukové syntézy. Nejinou možnost umožňují různé virtuální softwarové syntezátory, kterých je velká řada v různých cenových skupinách. Vzhled těchto syntezátorů je často futuristický a vyžaduje věnovat značnou pozornost manuálu pro ovládání a propojování jednotlivých prvků.

Naučit se zvládat základy zvukové syntézy nám dnes zjednoduší různé online kurzy a specializované stránky. Několik zajímavých bych vám chtěl v následujícím textu představit.

Ableton Learn a Playground

Společnost Ableton je zodpovědná za vyvíjení specifického DAW stejného názvu: Ableton. Netradiční DAW se používá především v oblasti tvorby elektronické hudby a to, čím je netradiční je práce ve vertikálním smyčkovacím prostředí.

Na stránkách společnosti najdete také vzdělávací projekt, kterým se snaží seznámit krok za krokem s principy a základními elementy zvukové tvorby. Projekt je interaktivní, i když v anglickém jazyce. Každá kapitola se věnuje pouze jedné oblasti dané problematiky a každý účastník projektu si může okamžitě vyzkoušet všechny dovednosti a osvojenou látku.

Celý učební plán je rozdělený do mnoha bloků a krok za krokem seznamují nejen se samotnými prvky zvukové syntézy, ale také s fyzikou akustiky. Zvolené příklady jsou velmi krásně zvolené, např. filtr pomocí dveří, nebo výška tónu pomocí rychlosti mávání křídel včely. Ano, každá kapitola vyžaduje určitý doplňující výklad učitele – ne vše je vysvětleno do značné hloubky a co si budeme povídat – je třeba počítat se zvídavým studentem.

Nadstavbou tohoto projektu je stránka Playground, která sdružuje všechny různé webové miniaplikace, které pracují ze zvukovou tvorbou, a zobrazují ji na jednom místě.

Learn Music

Stejná společnost vytvořila ještě zajímavější projekt, kterému se budu věnovat v dalším článku – jen krátce: vzdělávací projekt je zaměřen na osvojení základních dovedností práce v současných DAW a hudebně -kreativních aplikacích. Např. namísto notového zápisu se seznámí žák s prostředím Piano Roll. … Ale více v dalším článku