Novoroční Polka

art pattern texture abstract

Každoročně se v úvodu kalendářního roku odehrává sledovaná kulturní událost v režii Vídeňských filharmoniků. Slavnostní novoročního koncert prezentuje hudbu rodiny Staussů, je realizován od roku…

Mikuláš

Na druhém stupni je poměrně těžké chopit se tématu sv. Mikuláše. Není dostatek pěveckého literatury a předkládat vyčpělé dětské popěvky, tu lidové a tu umělé…

Sekvencer

Robert Guerin ve své knize Velká kniha MIDI – Standardy, Hardware, Software (ComputerPress 2004) popisuje sekvencer těmito slovy: „Na začátek bych chtěl předeslat, že se…

Learning Music

Společnost Ableton připravila pro všechny zájemce online kurz, zaměřený na poznání základních aspektů hudební produkce za pomocí moderních prostředků. Je zcela pochopitelné, že nestačí absolvovat…