Když nemůžeme zpívat 1

Na následující dobu 14 dní nám shůry přikázali nezpívat. Tím se sice omezila šíře rozpětí hudebních aktivit, které lze v hudební výchově realizovat, nicméně nutně to neznamená, že nelze dělat nic, či dokonce lze dělat pouze hudební teorii. Dnešní inspirace seznamuje čtenáře s partiturou Rytmické rondo. Objevil jsem ji někdy a někde v minulosti a předkládám ji jako jednu z možností do následujícího období.

Piano Roll

Nové způsoby zobrazování zvuku vznikají díky technologii. Piano roll představuje jeden z těchto způsobů, se kterým se potkáme skoro ve všech hudebně produkčních programech. Své místo nalezl ale také v herním průmyslu se zaměřením na hudební hry (např. GuitarHero).