Když nemůžeme zpívat 2

Další z materiálů, kterými lze rozšířit paletu „nevokálních“ činností, představuji v následujícím článku. Jedná se o sborovou disciplínu Sprechchor, neboli mluvící sbor. Jednotlivé hlasy neprovádějí melodické, ale rytmické a deklamační party. Celkový výsledek závisí na schopnostech ovládat artikulaci a přesně deklamovat.

Když nemůžeme zpívat 1

Na následující dobu 14 dní nám shůry přikázali nezpívat. Tím se sice omezila šíře rozpětí hudebních aktivit, které lze v hudební výchově realizovat, nicméně nutně to neznamená, že nelze dělat nic, či dokonce lze dělat pouze hudební teorii. Dnešní inspirace seznamuje čtenáře s partiturou Rytmické rondo. Objevil jsem ji někdy a někde v minulosti a předkládám ji jako jednu z možností do následujícího období.

Zvuk tam

V minulém článku jsem popisoval zevrubně a šířeji problematiku výběru a použití vhodného mikrofonu s ohledem na jeho využití v dané pedagogické praxi. Pozorný čtenář zjistil, že se mikrofon nevybírá podle vzhledu nebo barvy, ale příslušných technických parametrů je velice mnoho. Nejinak je to s reproduktory, repráky a monitory.

Piano Roll

Nové způsoby zobrazování zvuku vznikají díky technologii. Piano roll představuje jeden z těchto způsobů, se kterým se potkáme skoro ve všech hudebně produkčních programech. Své místo nalezl ale také v herním průmyslu se zaměřením na hudební hry (např. GuitarHero).

Zvuk sem, zvuk tam

Tento článek bude pojednávat o problematice připojení těch zařízení, které zvuk posílají do počítače – zvuk sem. Budeme mluvit o mikrofonech, ale také o zvukových kartách, převodnících a konektorech.